Detské ilustrované knihy

s podporou rozšírenej reality

a náučné hry pre mobilné zariadenia

CARusel Kniha

Recyklonia Kniha

Recyklonia  hra

Úžasná planéta kniha

Deťom ponúkame nie len skvelý zážitok z printovej ilustrovanej knihy, ale zároveň s pridaním rozšírenej reality sa kniha a

vzdelávanie stáva hrou. Pomocou tabletu/mobilu dieťa ovláda 3D alebo 2D objekt a tým posúva vizuálnu hranicu knihy.

Interaktívne hry sú určené predovšetkým pre detských užívateľov. Na pozadí príbehov kladieme dôraz na podporu

rozvoja detského myslenia, fantázie, logiky, mikromotoriky a správnych morálnych a etických návykov.

vedieť viac...

Novinka

 kniha Recyklonia

s hrou v rozšírenej realite

Animovaný film

o triedení odpadu

Naši hrdinovia

 

Application  Software And Games For Touch Device

Hurbanova 19, 92001 Hlohovec, Slovakia

+421 907 127 809

info@yahart.com

www.yahart.com

Designed and Developed by Yahart

Submitting Form...

Encountered an error

Form received.

©  Yahart, s.r.o.