Úvod

Kontakt

+421 907 127 809

Projekt

Priemysel, reklama

Cestovný ruch

Dotykové Hry

Interaktívna hra/aplikácia pre mobilné dotykové zariadenia/tablety. Je určená predovšetkým pre detských užívateľov. Na pozadí príbehov kladieme dôraz na podporu rozvoja detského myslenia, fantázie, logiky, mikromotoriky a správnych morálnych a etických návykov.

Vzdelávanie

Hra

Zábava

Knihy s podporou rozšírene reality

Našim cieľom je v duchu modernej doby a sofistikovaných technológií poskytnúť deťom ilustrované inteligentné knihy s podporou rozšírenej reality. Deťom ponúkame nie len skvelý zážitok z printovej ilustrovanej knihy, ale zároveň s pridaným rozšírenej reality sa kniha a vzdelávanie stáva hrou.  Pomocou mobilu/tableta dieťa ovláda 3D alebo 2D objekt a tím posúva vizuálnu hranicu knihy.

Detské ilustrované knihy

Edukačné knihy

Publikácie

Iné

Print Design

 

Apps Development

 

Web Design

 

Programming

 

CMS Themes

 

Branding

 

Application  Software And Games For Touch Device

Hurbanova 19, 92001 Hlohovec, Slovakia

+421 907 127 809

info@yahart.com

www.yahart.com

Designed and Developed by Yahart

Submitting Form...

Encountered an error

Form received.

©  Yahart, s.r.o.